Eetavonden

Belangrijke informatie: Reserveringen zijn bevestigd als ze betaald zijn, eventueel contant in de winkel of via de bank op naam van Visspecialiteiten Beekwilder NL83RABO0153350032. Wilt u bij uw betaling a.u.b. duidelijk vermelden om welke datum van eetavond het gaat en voor hoeveel personen.